Ανακαλύπτουμε και γνωρίζουμε νέους προορισμούς στην Ελλάδα.

Παραλίες, πόλεις, χωριά, νησιά…

Κρυμμένοι θησαυροί που περιμένουν να τους γνωρίσουμε!!!

Εξερευνώντας…

2810 253861
Ηράκλειο, Κρήτη
info@greecedestination.gr
Image Alt

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα «greecedestination.gr» της ατομικής εταιρίας «Pro-taseis», (εφεξής η «Εταιρία»), η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τουριστικούς προορισμούς, καταλύματα και επιχειρήσεις. Σας προτρέπουμε, πριν την έναρξη της περιήγησης στην ιστοσελίδα, να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Χρήσης.
Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι δεσμεύεται από αυτούς κατά την επίσκεψή του.

Η «Εταιρία» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης ανακοινώνοντας τις εκάστοτε τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα.

Ο δικτυακός ιστότοπος «greecedestination.gr» παρέχει:
α. Χρήστης / Επισκέπτης: Τη δυνατότητα να αναζητά τουριστικούς προορισμούς ή και ξενοδοχεία, μέσα από τη βάση δεδομένων που διατηρεί, να ενημερώνεται με άρθρα κλπ.
β. Επιχειρήσεις: Τη δυνατότητα να προβάλλει τα στοιχεία της επιχείρησής του με λογότυπο, φωτογραφίες, επικοινωνία (τηλέφωνο, email, ιστοσελίδα) και παρουσίαση.

 1. Ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας «greecedestination.gr» αποδέχεται πλήρως τους παρακάτω Όρους Χρήσης και αναγνωρίζει ότι θα δεσμεύεται από αυτούς σε κάθε χρήση της ως άνω ιστοσελίδας. Εάν ο χρήστης δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου «greecedestination.gr». Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο «greecedestination.gr» ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του.
 2. Οι πληροφορίες και οι διαφημίσεις που παρέχει η ιστοσελίδα «greecedestination.gr» μπορούν να χρησιμοποιούνται για ενημερωτικούς και μόνο σκοπούς και όχι για εμπορικούς, επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να εκληφθούν ως προσφορά, συμβουλή, πρόταση για αγορά ή πώληση ούτε ως προτροπή για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μορφής επενδύσεων.
 3. Οι άνω πληροφορίες (διαφημίσεις) προέρχονται από τις αντίστοιχες εταιρίες και η «Εταιρία» δε δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, επικαιρότητα και ασφάλεια των πληροφοριών και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη απορρέουσα από την παροχή αυτών φέρει. Η χρήση της ιστοσελίδας «greecedestination.gr» γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη, ο οποίος αποδέχεται ότι οι πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση της Εταιρίας.
 4. Η «Εταιρία» έχει το δικαίωμα, αλλά όχι και την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενο του ιστότοπου «greecedestination.gr», συμπεριλαμβανομένων αγγελιών, σχολίων σχετικών με αναρτήσεις κ.λπ., για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία, τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων.
 5. Επειδή ο ιστότοπος «greecedestination.gr» περιλαμβάνει υλικό προερχόμενο από τρίτους, κάτι το οποίο ρητά σημειώνεται, η «Εταιρία» δε μπορεί να εγγυηθεί την εγκυρότητα ή χρησιμότητα αυτού του περιεχομένου, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη.
 6. Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με τα σχόλια που δημοσιεύουν στο διαδικτυακό ιστότοπο «greecedestination.gr»
  – Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό.
  – Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
  – Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
  – Να μη συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
  – Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.
 7. Ο χρήστης αναγνωρίζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας «greecedestination.gr», (άρθρα, στοιχεία επιχειρήσεων, εμπορικών σημάτων, φωτογραφίες και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά αναδημοσίευση, πώληση, εμπορία, αναπαραγωγή, αντιγραφή, μετάδοση, μετάφραση, τροποποίηση, διασκευή, ανακοίνωση ή η με οποιοδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό κλπ.) εκμετάλλευση του περιεχομένου των πληροφοριών, υπηρεσιών και υλικού που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας «greecedestination.gr», χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της «Εταιρίας». Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή εκτύπωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή τμήματος αυτής για αυστηρά προσωπική χρήση του Χρήστη.
 8. Ο δικτυακός τόπος «greecedestination.gr» περιέχει υλικό με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Δεν υποχρεούται να εξετάσει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και ως εκ τούτου δε δύναται να του καταλογισθεί οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού υλικού.
You don't have permission to register